Borrell Jover és una oficina d’arquitectura establerta a Barcelona l’any 2015, impulsada per un segon canvi generacional després de la incorporació de Maria Borrell al 2006 i Jorge Jover al 2008.

Utilitzem l’arquitectura com a eina per respondre a problemes concrets, apropar-nos a les persones i satisfer la demanda dels nostres clients amb la major funcionalitat i qualitat constructiva en els projectes. Creiem en la importància del disseny com a procés per flexibilitzar els usos dels edificis, allargar els seus cicles de vida i optimitzar els seus materials. Busquem solucions recolzades en les noves tecnologies sense oblidar el valor de les tècniques artesanals i locals.

A l’actualitat desenvolupem el nostre treball compaginant projectes de diverses tipologies i escales. Això ens permet desenvolupar projectes que segueixen diferents processos, sistemes constructius i materials enriquint l’activitat de l’estudi.

Els serveis que oferim són amplis; urbanisme, arquitectura, interiorisme, direcció d’obra i gestió de projecte.

Projectes d’urbanisme
Desenvolupament de Plans de Millora Urbana, Plans Especials, Plans Parcials, Projectes d’Urbanització i Projectes de Compensació. Col·laborem estretament amb equips jurídics, consultors mediambientals, enginyeries i paisatgistes oferint un servei integral al client.

Projectes d’arquitectura
Desenvolupem projectes d’obra nova, així com rehabilitacions d’edificis. Redactem les diferents fases del projecte: Estudis previs, Avantprojecte, Projecte Bàsic, Projecte Executiu i Amidaments, realitzant un seguiment continu de l’expedient des de l’inici fins als tràmits finals.

Projectes d’interiorisme
Desenvolupem projectes d’interiorisme, que en alguns casos formen part del projecte d’edificació o rehabilitació que portem a terme.

Direcció d’obra i direcció d’execució material
Portem a terme la direcció d’obra i la direcció d’execució material dels projectes redactats, garantint el control durant la fase de construcció.

Gestió de projectes
Gestionem projectes i coordinem els consultors que intervenen durant les diferents fases del projecte. Controlem els costos de l’obra, el compliment dels terminis de lliurament establerts i garantim l’estàndard de qualitat acordat.

MARIA BORRELL (Barcelona, 1978)

1996/2002
Cursa els seus estudis a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (ESARQ-UIC) de la Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona

2002
Membre del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC)

2002/2003
Professora assistent a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (ESARQ-UIC) a Barcelona

2003/2004
Treballa a Elsworth Sykes Architects a Londres desenvolupant el projecte per al nou edifici d’us mixt “Camden Stables Market”, Londres (UK)

2003
Obté una beca de postgrau “La Caixa” per a realitzar estudis en EEUU

2004/2005
Cursa el Màster “Advanced Architectural Design” a la Graduate School of Architecture Planning and Preservation de la Columbia University, Nova York (USA)

2005
Obté el títol de Master of Science per la Columbia University, Nova York (USA)

2005/2006
Treballa a Skidmore, Owings & Merrill a Nova York desenvolupant diferents projectes del nou masterplan per a “Bahrain Bay”, un extens complex d’usos mixtes planificat per SOM

2006/2014
Col·labora amb Borrell, Estudi d’Arquitectura en nombrosos projectes

2015
Funda “Borrell Jover, SLP” juntament amb Jorge Jover

JORGE JOVER (Barcelona, 1979)

1997/2002
Cursa els seus estudis a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (ESARQ-UIC) de la Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona

2000/2001
Beca ERASMUS per ampliar els estudis d’arquitectura a Europa, Universidad d’Arquitectura d’Oulu, Finlandia.

2002
Membre del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC)

2002/2004
Treballa amb b720 Arquitectos + David Chipperfield Architects a Barcelona desenvolupant projectes residencials a Vilanova i la Geltrú i Sant Cugat del Vallés, Barcelona

2004/2005
Treballa amb Michael Hopkins and Partners a Londres, desenvolupant el projecte “The National Tennis Centre” per a “The Lawn Tennis Association” de Londres (UK)

2005/2006
Treballa amb Lifschutz Davidson Architects a Londres desenvolupant el projecte d’us mixt “Doon Street” a South Bank, Londres (UK)

2006/2008
Treballa amb Richard Rogers Partnership a Londres desenvolupant el projecte residencial “One Hyde Park” a Knightsbridge, Londres (UK)

2009/2014
Col·labora amb Borrell, Estudi d’Arquitectura en nombrosos projectes

2015
Funda “Borrell Jover, SLP” juntament amb Maria Borrell